Identifikačné údaje

 

 

 

 

Zhotoviteľ:

 

                                               JAS Šipula s.r.o.

                                               Kuzmányho 278/68

                                               039 01 Turčianske Teplice

                                               číslo účtu:  SK98 0900 0000 0003 5297 0860

                                               bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,fil.Turčianske Teplice

                                               IČO : 44 196 580

                                               IČ DPH : SK2022658792

                                              

                                               Zareg.v Obchodnom reg. Okresného súdu Žilina,oddiel: Sro,vložka č.: 49956/L

                                              

                                               Tel/fax :043 492 3483

                                               Mob.:  0905 450 694

                                               email: jas@jasizolacie.eu

                                               http:/ www.jasizolacie.eu