Naši dlžníci

Momentálne rokujeme so zákazníkom na splátkovom kalendári.