Referencie


Výstavby a rekonštrukcie striech zrealizované od roku 2006: 

Bratislava-Dúbravka-ul. Cabanova 22 (bytový dom)
Bratislava-Dúbravka-ul. Cabanova 11,12,13 (bytový dom)
Bratislava-Dúbravka-ul. Pri Kríži 10,12 (bytový dom)
Bratislava-Dúbravka-ul. Cabanova 10-12 (bytový dom)
Bratislava-Jarovce-rodinný dom
Bratislava-nemocnica MNO
Frýdek Místek-Nošovice(CZ)-automobilový komplex HYUNDAI
Martin-zábavné centrum VEGAS (pešia zóna)
Martin-Záturčie-ul. A. Mamateja (bytový dom)
Martin-Záturčie-ul. Makovického (bytový dom)
Martin-Záturčie-ul. A. Stodolu (bytový dom)
Martin-Sever-ul. Severná 10
Martin-ul. Kozmonautov (bytový dom)
Martin-ul. Budovateľov (bytový dom)
Martin-ul. Zvolenská (bytový dom)
Martin-ul. Čajkovského (bytový dom)
Martin-ul. Novomestského (bytový dom)
Martin-ul. Moyzesová (bytový dom)
Martin-ul. 1ČSL Brigády (bytový dom)
Martin-obchod. dom SPEKTRUM
Martin-Košúty-dom služieb JANTÁR
Martin-okresné stavebné družstvo
Martin-ul. P. Mudroňa 603/48 (bytový dom)
Martin-ul. Severná 10 (bytový dom)
Martin-ul. Severná 11 (bytový dom)
Martin-zábavné centrum KOCKA
Martin-garáže (pri Ekopolise)
Martin-17 rodinných domov
Martin-Evanjelická škola
Martin-Podháj-p.Vitalaj
Martin-ul.Družstevná 10 materská škola)
Martin-ul.Hviezdoslava 17-materská škola
Veľký Meder-ul.Bratislavská č.1964 (bytový dom)
Veľký Meder-ul.Corvina č.1321 (bytový dom)
Veľký Meder-ul.Corvina č.1581 (bytový dom)
Šamorín-ul.Mestský Majer č.23 (bytový dom)
Trstená-Západ č.1054 (bytový dom)
Trstená-ul.Bernolákova (bytový dom)
Tvrdošín-ústav (bytový dom)
Tvrdošín-Medvedzie č.124/9 (bytový dom)
Tvrdošín-Medvedzie-Materská škola
Turčianske Kľačany-rodinný dom č. 149
Lipovec-ul. Budovateľov-rodinný dom
Tomčany-rodinný dom
Ďanová (bytový dom)
Rakovo-rodinný dom
Trebostovo-rodinný dom-p.Varecha
Príbovce-rodinný dom
Žilina 2 rodinné domy
Žilina-KIA MOTORS

Komárno-obchod. dom LODIAR
Komárno-ob.dom CBA, ul. Etvosa 64
Nové Zámky-OD-Real Market
Banská Bystrica-ul. Tulská (bytový dom)
Sliač-výrobná hala
Sliač-garážový komplex
Kremnica-ELKA a.s.
Ružomberok-ul. Cesta na Vlkolinec (bytový dom)
Ružomberok-ul. A. Hlinku (bytový dom)
Podbanské-HOTEL PERMON Dudince-kúpele
Dudince-ul. Okružná č.126 (bytový dom)
Lehota pod Vtáčnikom-rodinný dom
Turčianske Teplice-TEPLICO
Turčianske Teplice-materská škola
Turčianske Teplice-materská škola Horné Rakovce
Turčianske Teplice-ZŠ-ul. Školská
Turčianske Teplice-mestský úrad
Turčianske Teplice-Galandov dom
Turčianske Teplice-Horné Rakovce (bytový dom)
Turčianske Teplice-15 rodinných domov
Turčianske Teplice-RD-ul. Kuzmányho 54
Turčianske Teplice-bytový dom ul. Kuzmányho 249
Turčianske Teplice-RD-ul. 29. augusta
Turčianske Teplice-RD-ul. Kuzmányho 269/60
Turčianske Teplice-RD-ul. Kuzmányho 268/58
Turčianske Teplice-budova objektu služieb
Turčianske Teplice-séria garáží (za domom dôchodcov)
Turčianske Teplice časť Diviaky-DECO Martin s.r.o. (priemyselná budova)
Turčianske Teplice-RD-p.Kuchár
Turčianske Teplice-RD-ul.Kuzmányho 44
Turčianske Teplice-RD-ul.Kuzmányho 1388/85
Turčiansky Michal-Kultúrny dom
Turčianske Teplice-Daňový úrad 
Turč.Michal-RD Turč.Michal-RD Turček-bytový dom č. 182
Sklené-bytový dom č. 129/1
Dolná Štubňa-materská škola
Horná Štubňa-základná škola
Dolná Štubňa (bytový dom 1)
Dolná Štubňa (bytový dom 2)
Diviaky-3 rodinné domy
Diviaky-ul.ČA 1201/12(bytový dom)
Diviaky-rodinný dom-p.Hulla
Slovenské Pravno (bytový dom)
Slovenské Pravno-bytový dom č. 34
Slovenské Pravno-rodinný dom č. 314
Slovenské Pravno-rodinný dom č.315
Blatnica-bytový dom č. 74
Mošovce-telocvičňa
Podbiel (bytový dom)
Rabčice (bytový dom)

Väčšinu referenčných stavieb nájdete vyfotených v kategórii fotogaléria a aj s popisom postupu prác v  časti fotogaléria.