O nás

  
 

So živičnými hydroizolačnými materiálmi sa profesne zaoberáme už od r. 1972, kde  v rámci bývalých komunálnych služieb sme robili hydroizolácie rovných striech, izolácie žúmp, základov rodinných a bytových domov. Niektoré ešte slúžia dodnes, ako napríklad miestne termálne kúpalisko v Turčianskych Tepliciach zrealizované v roku 1975. Za ten čas sme sa oboznámili s technológiou prác s rôznymi materiálmi ako napríklad: IPA, BITAGIT, ESTERBIT, FOALBIT, ALFOBIT, ACIBIT, SKLOBIT. Tak isto ako materiály, vývojom prešli aj rôzne pracovné postupy a náradia. V prácach dnes už s modifikovanými asfaltovými pásmi pokračujeme ako súkromná firma od roku 1991. Stretávame sa opäť na niektorých strechách, ktoré sme robili pred mnohými rokmi (hlavne RD a bytové domy) a aplikujeme na nich nové materiály a technologické postupy, čím je zaručená úspora energie a dlhšia životnosť strechy.

Firma Ján Šipula-JAS sa dňa 30.7.2008 pretransformovala na firmu JAS Šipula s.r.o. Hlavnou činnosťou a špecializáciou firmy sú stále hydro-thermo-izolácie striech RD, bytových domov, výrobných hál a lepenie PVC, všetko s certifikovanými materiálmi. Ponúkame posudzovanie strešných konštrukcií, bezplatný technicko – poradenský servis a prípravu projektovej dokumentácie. Našou snahou je starať sa o strechu počas celej doby záruky spôsobom servisných prehliadok a po dobe životnosti danej strechy aplikovať nové materiály, ktoré budú naväzovať na pôvodnú krytinu.
                           

Ďalej spolupracujeme na dodávkach a montáži drevených krovov, betónovej krytiny BRAMAC, BETA, BESTAMA, bitumenovej krytiny ONDULINE, pálenej krytiny TONDACH,  strešného systému ROVA a k tomu kompletné výrobky z CU, Zn, Al a PVC.
        

Počas celého roka tvorí firmu cca 6 zamestnancov a cez sezónu sa počet zvýši na 10-12 zamestnancov. Všetci sú vlastníkmi certifikátu kvality práce a sú každoročne preškolovaní výrobcom hydroizolačných a tepelných izolácii. Taktiež technický pracovníci chodia na každoročné vzdelávacie semináre, kde bývajú oboznámení s novými technológiami a postupmi montážnych prác.

 /div